“Iedereen gaat het voelen” – de verborgen rekening (Levy )

De titel van het Nederlandse duidingsprogramma Levy spreekt niet tot de verbeelding. In mijn blog reeds vele malen aangehaald. Ik verwoord het soms als “wij leven boven onze stand”.

http://avro.nl/Levy/Player/AVRO_1641096/#.UlQx4lA5l3M

Het programma op de Nederlandse televisie is zeker de moeite waard om te bekijken. Ik waarschuw reeds heel lang dat de economie in Europa de verkeerde richting uitgaat. Dit wil zeggen recessie. Het programma heeft op haar eigen manier (duidelijk politiek gekleurd) invulling gegeven wat ik voorspel en voorspelde. Wij leven boven onze stand en zullen het voelen over enkele jaren. Nu reeds zal je denken. Nee, wij beleven de crisis nog niet. De crisis moet nog beginnen. Mensen in België en Europa begrijpen het nog steeds niet. Wij geven teveel geld uit aan zinloze projecten, aan economisch niet relevante projecten. En wie zijn “wij”. De politiekers en burgers, m.a.w. de overheid. Werken moet niet meer. Genieten en profiteren van anderen is een recht. Het is de levensstijl anno 21°eeuw. Een geïmporteerde cultuur. Levensfilosofie kunnen wij het niet noemen.

Vooreerst enkele cijfers op een rijtje om de lezer wakker te schudden:

Nederland geeft elk jaar 67 miljoen euro meer uit dan wat ze aan inkomsten genereert;
54 miljard euro bezuinigen (over de afgelopen twee jaar);
huidige Nederlandse staatsschuld 73% van het BNP;
1,1 miljoen armen
67000 mensen die aankloppen bij Voedselbank;

En ga zo maar door. De reportage staat bol van de cijfers.

Mijn eerste kritische noot, die ik hierbij kwijt wil, is het feit dat de cijfers niet duidelijk gekaderd zijn, soms compleet uit de context getrokken zijn. Zo kan je natuurlijk heel gemakkelijk schrik aanjagen , maar nog erger veel leugens vertellen. De oorzaak van de stijging en de daling van het cijfermateriaal wordt niet of onvoldoende toegelicht en dit omwille van de zogenaamde “politiek niet correct” brainwashing mentaliteit van onze hedendaagse mediawereld. Trouwe lezers van mijn blog weten reeds beter. Ik zal hierna een aantal economische en politieke redenen aanhalen waarom het fout loopt.

De reportage zit qua beeldmateriaal/scenario uitstekend in elkaar. Het fragment van Prinsjesdag, de “pracht en praal” van de koets, van waaruit het koningspaar zit te zwaaien. Miljoenen euro’s worden verspild aan dit volkstheater. Neerbuigend, zonder enig respect kijkt elke monarchie neer op zijn of haar voetvolk. Grappig vond ik het, als cinefiel, een fragment van “La Folie de Grandeurs (Louis De Funes, 1971) te herinneren. Kijk even naar het fragment en vergelijk het fragment van de reportage (de koets). Het lijkt wel een duplicaat te zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=rAUcwsEDeUI

De gelijkenis is zo frappant. In tijden van crisis worden de belastingen nog verder verhoogd voor ondernemers en harde werkers. En monsieur le ministre (Louis de Funes) lacht smakelijk als hij uit de koets stapt. Ik hoor Di Rupo en zijn gevolg smalend en wansmakelijk lachen op de begrotingsronde van jongstlede. Beste ondernemers open uw geldbeugel verder. Wees solidair met vegeterend België. Voor de goede verstaanbaarheid; vegeteren in de betekenis van klaplopen, m.a.w. parasiteren.

Je merkt het, belastingen innen is van alle tijden. Laten we zeggen het graaien in de geldbeugel van de hardwerkende  ondernemer is van alle tijden. Wij weten allemaal dat de Belgische staat niet meer int, zij steelt het geld.

Mevrouw Gerda Smit (coördinator voedselbank Diemen) begrijpt het niet dat een Nederlandse vrouw met 2 kinderen onder een brug moet slapen. Gerda Smit begrijpt niet dat zij als kind geboren en opgegroeid in Nederland geen recht heeft op geld (waar anderen, niet Nederlandse burgers, dit wel kunnen).

Ik noem het de economisch-demografische saturatiefactor van een land.

Laten wij een eenvoudig en niet te vergeten fictief verhaal vertellen van een gezin:

Een West-Vlaams gezin (vader en moeder) met twee kinderen en grootouders (2) vieren in 2011 Kerstfeest. Het gezin heeft een gemiddeld gezinsinkomen en wat spaargeld. In Nederland zou men zeggen, het gezin heeft het netjes voor elkaar. Met een eenvoudige optelsom weten wij dat het gezin in 2011 met 6 personen Kerst heeft gevierd. Door de leuke versiering van de woning merkt de rest van de familie, wonend in Limburg, dat het leuk Kerst vieren is bij het gezin in West-Vlaanderen en bovenal gratis is en je hoeft zelfs niks te doen voor dit feest. Hierdoor nodigen 6 familieleden uit Limburg zichzelf uit. Zij zijn “arm” en hebben “schrik” dat de Nederlandse protestanten (want de Belgische Limburgers zijn rooms-katholiek) met Kerst Belgisch Limburg zullen veroveren. Het West-Vlaamse gezin, goedhartig, naïef, bio-minded en bovenal wereldverbeteraars,  laat de familieleden uit Limburg toe tot het feest. Het naïeve West-Vlaamse gezin kon niet weerstaan aan de geënsceneerde emotionele televisiebeelden uit Limburg , gemaakt door een regionaal Limburgs TV-station.  Onder de maatschappelijke en sociale druk (d.w.z. je moet vandaag politiek correct handelen en denken opgelegd door de overheid) laat het West-Vlaamse gezin de familieleden toe tot het feest. Gekibbel is er reeds bij aanvang. De  Limburgers willen de beste plaatsen aan tafel. Zij nemen geen genoegen met de restjes. Zij komen uit Limburg waardoor het voor het West-Vlaamse gezin niet altijd even duidelijk is wanneer de Limburgers het hebben over een “boy” (trui of date van dochterlief). Het West-Vlaamse gezin had dit niet voorzien qua catering en ook financieel is het voor de West-Vlaamse gezinsleden heel moeilijk. Snel wordt nog naar de winkel gegaan voor extra eten en uiteraard de spaarpot wordt aangesproken. De Limburgse familieleden vonden het reuze en eisen  dat zij volgend jaar (2013) hun ganse familie mogen meebrengen. De Limburgse familie vindt het niet kunnen dat zij hun andere familieleden in Limburg moeten achterlaten op Kerst. Zo zal geschieden. De ganse Limburgse familie, 40 leden sterk, zal zich verplaatsen met Kerst richting West-Vlaanderen. Wie wordt armer in dit verhaal? Iedereen. Wie betaalt de rekening? De West-Vlaming. Wie parasiteert? De Limburgers en later de West-Vlaamse kinderen. Want zeg nu zelf voor wie werk je nog uiteindelijk? Er zijn geen incentives meer. De werkloosheidsuitkering wordt verhoogd elk jaar opnieuw. Waarom zou je nog in Godsnaam werken? Opgelet controle op zwartwerk is er wel voor de West-Vlamingen. Het dealen van drugs door de Limburgers is niet erkend als beroep. De zaakvoerders van het drugslab zijn volgens de BTW-wetgeving niet btw plichtig en zijn niet gehouden een ondernemingsnummer aan te vragen. Bijgevolg kan de overheid geen controle uitoefenen op de drugstraffic van de Limburgers, anders zou dit ongetwijfeld gebeuren.

Het West-vlaamse gezin, spaarzaam en harde werkers zoals wij West-Vlamingen kennen, zullen geld moeten lenen om de Limburgers te voeden. En zij zullen naar een feestzaal moeten verhuizen om dit feest nog te kunnen organiseren, want de woning is veel te klein.

Dit is nu het fenomeen van economisch-demografische saturatiefactor. En dit is het probleem wat mevrouw Gerda Smit niet begreep. Nederland, België, Europa hebben een bepaalde geografische oppervlakte. Aan deze oppervlakte is een bepaalde ruimte gekoppeld die kan gebruikt worden voor industrie, landbouw, wonen,…. Van zodra het demografische evenwicht (mensen/oppervlakte) wordt verstoord door niet-economische gerelateerde indicatoren is er geen geld meer voor de bevolking die in dat land is geboren en opgegroeid is. En bijgevolg zullen meer en meer mensen, geboren en opgegroeid in België, Nederland, Duitsland, … moeten slapen onder een brug.

Wat doet de Nederlandse regering, ze verhoogt de werkloosheidsuitkeringen om de “armen” te helpen. In het voorbeeld van hierboven, de Limburgers, want de “rijke” en hardwerkende West-Vlamingen hebben volgens de publieke opinie genoeg geld. Ze zijn zogezegd financieel draagkrachtig. Maar men vergeet in dit hele verhaal dat de West-Vlamingen reeds geplunderd zijn door de Limburgers. En op het einde van het verhaal wordt het West-Vlaams nog eens geplunderd door de zogenaamde zorgzame overheid zonder visie.

Want visie heeft de Nederlandse regering niet volgens de reportage. Opvolging van het beleid ook niet. Je denkt dan wat doen dan al die topambtenaren en politici. Zo poneert mevrouw Saskia Stuiveling, president algemene rekenkamer, zonder schroom dat het risico groot is dat het heel ernstig fout loopt met de Nederlandse economie. Ook een collega van haar doet dergelijke uitspraken en spreekt schandelijk over de simplistische redeneringen van enkele PvdA politici (“…als er geen geld is, zal er bespaard worden….”. De Nederlandse overheid voert een beleid zonder visie, dit is ernstig! De Nederlandse rekenkamer verifieert het beleid van de Nederlandse overheid op rechtmatigheid (d.w.z. nagaan dat het geld is uitgegeven waarvoor het is bestemd). Hiervoor scoort de Nederlandse overheid goed. Maar scoort meer dan ondermaats wat betreft de effectiviteit van het beleid. Lees hiervoor mijn boek dat later dit jaar zal verschijnen. Effectiviteit is van cruciaal belang en zeker bij de werking van de overheid. Dit zegt ook mevrouw Stuiveling. Ik beschrijf dit ook in mijn boek, maar een aantal vooraanstaande Belgische ambtenaren denken te kunnen zeggen dat efficiëntie belangrijk is (o.a. de heer Stijn Lombaert). Ik ben heel blij dat mevrouw Stuiveling mijn mening deelt. Bij wijze van voorbeeld een Balanced Scorecard voor een lokaal bestuur.

Vconsulting002            Vconsulting001

Wellicht kan de Nederlandse overheid Vranckenconsulting advies vragen. Ik bezoek lokale Vlaamse besturen, maar geen enkel Vlaams bestuur heeft hulp nodig. De lokale besturen snoeien keihard zonder visie. Volgens diezelfde Vlaamse lokale besturen is dit Lean Management. Ronduit ridicuul. Lokale besturen begrijpen gewoonweg niet wat Lean Management is. Daag mij uit! Dit is de competentie van onze Vlaamse secretarissen. Deskundigen hoeven ze niet. Het lijkt wel of Jommeke (stripverhaal) de te lezen vakliteratuur is.

Natuurlijk ontbreekt het niet aan kinderlijke en naïeve redeneringen en gevolgtrekkingen in de reportage.

Een aantal quotes:

“Bezuinigen en veranderingen van de maatschappij laten sporen” (Diederik Samson, PvdA)

“Politiek zet kleine stappen, vergelijkt het met een kaartspel in een gezin” (Diederik Samson, PvdA)

“Mensen verliezen hun job, scheiden dan en verkopen hun huis” (Gerda Smit), in godsnaam welke logica is dit. Welke oorzaak-gevolg relatie is hier? Hoe kan je zulke domme uitspraken doen? Dat er zo’n gevallen zijn ok, maar dit als een logica gaan verkondigen is meer dan een brug te ver.

“Wij hopen dat de Nederlandse economie beter wordt” (Diederik Samsom, PvdA). Sinds wanneer is Diederik een gelovig man geworden? “Wij hopen…” moet je daar politicus voor worden om de Nederlandse bevolking dergelijke nonsens te verkopen. Economie heeft niks te doen met hopen. Economie zijn facts (feiten) en no nonsens aanpak. Dit is het mooie van de economische wetenschap.

De laatste uitsmijter in de reportage vond ik helemaal de max. Een burger (in de blauwe jacket) vertelt dat de overheid meer ideeën moet aanbrengen. Zo zouden zij oude huizen moeten afbreken en nieuwe huizen moeten bouwen. De reporter merkt terecht op hoe dit gefinancierd moet worden. Heel eenvoudig volgens de burger, haal het geld uit de “put” van de Fyra. Dit was volgens de burger een zinloos project. Maar hij vergeet wel dat hij zelf met de trein naar Prinsjesdag is gekomen en dat hij naar een theatervoorstelling is komen kijken dat de Nederlandse bevolking handenvol geld kost. Treinen laten rijden is altijd al een zinloze uitgave geweest en zal zo blijven.

Je kan en mag het deze Nederlandse burger niet kwalijk nemen. Ze weten niet beter.

Adieu. En tot een volgende blog.

STUUR EEN BERICHT

© 2020 Vrancken Consulting