Ja, een analyse maken is altijd een gewaagd proefstuk. Wij hebben gewacht tot de wedstrijd afgelopen is om onze analyse concreter te maken en een blik op de toekomst te werpen.
Uiteraard de wedstrijd kan nog misschien herspeeld worden. Ik twijfel of dit nog zal gebeuren. Waarom? hieronder de analyse.

Wij starten opnieuw met onze verklaring dat er nergens een volksdemocratie bestaat. Wellicht gekend, zoniet even toelichten. Democratie komt van de Griekse woorden DEMO’S (volk) en KRATOS (heerschappij). Dit betekent de heerschappij komt toe aan het volk. Democratie of volksheerschappij is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert. In een democratie kan dus niemand aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten oplegen.

Met deze definitie weten wij meteen dat er in de wereld geen democratie bestaat. Wij hebben een zogenaamde parlementaire democratie. Een democratie die wetten in achterkamertjes maakt. Zie maar onze huidige dictatuur.

Wie wordt president van de VS? Niet door de keuze van de burgers. Maar via een systeem van kiesmannen, achterkamertjes en vooraf gemaakte combines met de echte wereldleiders.

Wie veel geld heeft en via propaganda de bevolking kan misleiden en wie vooraf aan de verkiezingen en tijdens de verkiezingsstrijd kan onderhandelen met de echte wereldleiders, kan president worden. Ik vermoed dat Biden de beste poker heeft gespeeld en vermoedelijk veel troeven op tafel heeft gegooid om de echte wereldleiders te overtuigen om deze ouderling het presidentschap te geven.

Het echte gevecht wordt uitgevochten bij de echte wereldleiders. Wie heeft in deze campagne het meeste geld verkwist? Juist Biden. Bloomberg (een vriend des huizes bij de echte wereldleiders, hij behoort tot de familie) heeft voor een aardig centje gezorgd in de pot van Biden.

Het ‘grote kapitaal’ (alias wereldleiders, Zuckerberg, Bezos, Gates,….en de lijst is lang van deze familie) zorgt voor het marketingkapitaal van de Amerikaanse verkiezingen.

De echte wereldleiders komen met een verlanglijstje bij de marionetten (de te kiezen president). Vervolgens houdt men ook de maatschappij in het oog. Hoe reageert de bevolking? hoe rustiger , hoe meer men kan doordrukken in de volgende vier jaar.

Vermoedelijk houdt deze hoogbejaarde het nog net uit tot januari 2021 om de trappen op te struikelen van het capitol, net zijn hand op de bijbel te houden en dan met een laatste kuch te zeggen, hier meisje Kamala neem het maar over. En zo heb je een minder bruuske manier om eerste vrouwelijke en zwarte president van de VS te worden. Weerom, heeft niks te maken met de merits, maar alles wat vooraf in de achterkamers is besproken. Met Kamala hou je de bevolking rustig.

De one billion question: hoe gaat Biden de Golanhoogte geven aan de wereldleiders? Dit maakt mij heel nieuwsgierig. Welke troeven heeft hij op tafel gelegd om dit klaar te spelen?

Met Trump was dit zeker een feit. Vandaar mijn analyse dat Trump de winnaar zou worden. Dus in de acherkamertjes kan er nog meer dan wat ik had voorzien.

Dit maakt mij nieuwsgierig. Wat heeft Biden gegeven wat Trump niet meer kon geven?

Verder kunnen wij analyseren dat de toekomst er niet anders zal uitzien dan wanneer Trump aan de macht zou zijn de volgende vier jaar. Veel geven aan de echte wereldleiders, de burgers nog meer slaafs maken.
En voorbereiden op de oorlog.

Wij zullen over vier jaar de balans opmaken. Wij zullen tot hetzelfde eindresultaat komen (zoals de eindbalans in 2020). De Afro-Amerikaan leeft nog altijd onder de armoedegrens, de middle-class is er nog armer op geworden en Jeff BEZOS en zijn ganse familie (wereldfamilie) is nog veel rijker op geworden. En de ganse wereldbevolking leeft nog meer onder het juk van de echte wereldleiders. De slaaf anno 21°eeuw.

Ja, mijn analyse en mijn besluit om Trump als nieuwe president te besluiten was gewaagd. De info van de achterkamer ken ik niet. Het eindresultaat in 2024 ken ik wel.

 

 

 

STUUR EEN BERICHT

© 2020 Vrancken Consulting