Even geen economisch, politiek, historisch,….nieuws.

Naar aanleiding van de spottende opmerkingen van lezers van mijn blog, die ik mag ontvangen betreffende mijn “verkeerde voorspelling” i.v.m. de presidentsverkiezingen in de VS wil ik hierbij (nogmaals) verduidelijken wie Carl, de analist is.
Hoe werkt Carl nu juist? Hoe denkt hij? En hopelijk is de onderstaande tekst niet te moeilijk voor deze spottende groep van mensen. Onderaan deze tekst staat er een hedendaags voorbeeld dat misschien de groene inconsequente lezers net kunnen begrijpen en hierdoor een andere kijk kunnen krijgen op mijn manier van denken en analyseren van het wereldtoneel.

Waarschijnlijk is het jullie al opgevallen dat ik bewust het woord “voorspellen” probeer te vermijden in mijn teksten. Ik doe mijn best. Het zou kunnen dat het woord ergens toch opduikt.
Waarom “analyse” en niet “voorspellen”? Voorspellen lijkt mij het werk van voodoo’s en glazen bollen.

Analyse is het resultaat van heel veel lezen, heel veel. Analyse is het resultaat van de gedrevenheid om een oplossing te vinden voor een probleem. Op heel jeugdige leeftijd (12 jaar) was ik al geboeid door de wereldpolitiek. De antwoorden, die de media en mensen gaven op problemen en gebeurtenissen in de wereld waren voor mij ‘verdacht’ simpel. Ik vond steeds dat er iets niet juist was of er iets ontbrak aan het verhaal. Ik zag altijd nog puzzelstukken liggen rond het verhaal dat de media bracht. En vroeg mij steeds af waarom deze puzzelstukken nooit bij de puzzel werden gelegd. Maar ouders en volwassenen legden je het zwijgen op. Zo ging dit nu eenmaal in het verleden.

En al heel snel word je als wierdo bekeken in school (eerst als leerling, later als leerkracht). Ik begreep mezelf niet. Later in mijn professioneel leven heeft mijn collega, wijlen mevr. Mireille Van Leuvenhage, getracht mijn ogen te openen. Volgens haar was ik hoogbegaafd. Zij begeleidde een jongvolwassene die hoogbegaafd was en volgens haar had ik dezelfde kenmerken. Eén van die kenmerken was mijn extreem rechtvaardigheidsgevoel binnen een voor mij beproefde omgeving. Een schoolomgeving met collega’s vol egotrippers, leugenaars en directie met losse handjes en een zwak voor mooie vrouwen lieten Carl leven in een hel. Elke dag zat Carl op zijn paard om voor rechtvaardigheid te strijden en in de bres te springen voor collega’s die werden gepest. Carl werd professioneel ‘on hold’ gezet door het bestuur met de boodschap ‘het wordt tijd dat je verlof neemt’. Een typische actie bij een doofpotoperatie. Carl wist teveel en had getuigenissen (rechtstreekse en onrechtstreekse). Mijn advocaat en een deskundige in het onderwijs hebben mij uitdrukkelijk aangemaand de zaak te laten rusten en mee te nemen in mijn hiernamaals, als er zoiets al bestaat.

In latere jaren om mijn professioneel leven een andere wending te geven, kwam ik in contact met de heer Luk Dewulf (www.kiezenvoortalent.be), vervolgens via doorverwijzing met mevrouw Elke Pelemans (www.buroberk.be) en tot slot met mevrouw Tessa Kieboom en mevrouw Kathleen Venderickx (www.exentra.be). Telkens hetzelfde antwoord. Ik zou “hoogbegaafd” zijn.

Nog maar eens. Wat is een hoogbegaafde? Ik wil er een kenmerk uit belichten om (wetenschappelijk) aan te tonen dat mijn analyses een effectieve beredenering zijn. Het is niet iets dat ik uit een hoge hoed tover. Of dat ik iets zie in een glazen bol. Of dat ik een levendige fantasie heb. Of dat ik een complotdenker ben. Of dat ik mijn gelijk wil halen. Of dat ik een enorme pretentie heb. Ja, want zo komt een hoogbegaafde steeds over in de perceptie van de normaal begaafde en minder begaafde mens.

Maar lees even de eerste paragraaf hieronder (vet gedrukt). Bron: : https://www.zobegaafd.nl/hoogbegaafdheid/

Soms ontdekken volwassenen dat hun soms merkwaardige uitingen te maken hebben met hun hoogbegaafdheid. Ze voelden zich vaak, of langdurig, onbegrepen doordat ze bijvoorbeeld sneller dan collega’s verbanden zien of met niet-standaard oplossingen komen. Ideeën die ze voordragen worden door de rest niet begrepen.
Als kind is dit niet fijn, maar als volwassene kan dit misschien wel tot nog grotere frustraties leiden of zelfs tot conflicten op de werkvloer of in relaties.

Het gevolg is dat hoogbegaafde volwassenen buiten de groep vallen. Of zich buiten de groep plaatsen. Ze denken dat het aan henzelf ligt. Een veel gehoorde uitspraak van hoogbegaafde volwassenen is: “Ik ben de enige die er zo over denkt, dus dan zal het wel aan mij liggen”. Of “ik ben vast niet zo slim want ik begrijp maar niet waar de anderen het over hebben”, terwijl ze zelf de oplossing al zagen terwijl de anderen nog hingen in een ingewikkeld verhaal over een probleem.

De kans om buiten de groep te vallen is minder groot als je ‘gelijken’ tegenkomt. Hoogbegaafde jongvolwassenen die in staat zijn een HBO of universitaire studie te doen (en afronden) komen vaker terecht in een omgeving die past bij hun denkvermogen en talent. De hoogbegaafde leerling die het niet redt op school heeft een grotere kans om in een omgeving terecht te komen ver onder zijn of haar denkniveau. Deze volwassenen zullen zich in een dergelijke werkkring vaak vervelen en zullen vaak van baan (proberen te) veranderen.

Als hoogbegaafde zie ik  de wereld anders, bekijk ik de problemen op een andere manier. Toeval bestaat niet in de economie en politiek. Er is steeds een reden. Hoe vuiler het spel wordt gespeeld, hoe moeilijker het wordt om de reden te achterhalen. En dan komt het fenomeen te voorschijn dat de mediocre het probleem loslaten en zeggen “het zal zo zijn”. “Ze zeggen het op het nieuws, dan zal het zo wel zijn”. “De statistieken zijn er”. “Die zieken die liggen er toch in het ziekenhuis”,…..de hoogbegaafde graaft verder en komt tot een mogelijke oplossing die niet te begrijpen is voor de mediocre. Doordat het antwoord zo moeilijk te achterhalen is of zo complex in elkaar zit, lijkt mijn antwoord zo ver gezocht. Of zoals de pers dan meldt vandaag de dag bij het hoax virus: “complotdenken”. Hiermee sla je de hoogbegaafde onmiddellijk knock-out. Als hoogbegaafde weet je vanaf dat moment dat het brainwashhen heeft gewerkt en dat het compleet zinloos is om er nog tegen in te gaan. De antwoorden die je dan hoort bij vragen die je aan de mediocre stelt bij tegenstrijdigheden (bewust en niet bewust in de pers gebracht) die je opmerkt in de pers, tarten alle verbeelding. Het moet gezegd worden, zij beschikken wel over een levendige fantasie!. Zij begrijpen de vraag van de hoogbegaafde niet. De vraag van de hoogbegaafde is “Denk zelf eens goed na? Is dit logisch voor u?”. Vervolgens volgt het antwoord en dan zinkt de moed van de hoogbegaafde helemaal weg.

Bron De Standaard

Zelfs in de natuur gebeurt er niks met toeval. Alles heeft een reden, maar wij begrijpen het niet,  wij zien het niet.

Vandaar mijn leestip: https://www.alicednate.com/

Een voorbeeld uit het heden om mijn denken en mijn oprechte bezorgdheid (rechtvaardigheid) over de wereld toe te lichten. De analyses die ik schrijf zijn geschreven uit een bezorgdheid. En niet om stoer te doen of om aandacht te zoeken or whatever.

De groene tsunami van zonnepanelen, groene stroom, batterijen,…. dient enkel om onze echte wereldleiders (de grote familie Bezos, Bloomberg, Zuckerberg, Greenspan, Bernanke, Yellen,….en hun vele, vele familieleden over de hele wereld) hun geld te geven en de wereldburger tot slaaf te maken.

Hoe werkt de groene tsunami en hoe naïef zijn onze inconsequente groene jongens en meisjes in deze wereld? De wereldeconomie heeft de grens van zijn groei bereikt. Hoe kan men dan groei opnieuw uitvinden om de geldlade van de echte wereldleiders te vullen? Goud en diamanten zijn hun deel al. Deze mineralen zijn in grote hoeveelheden beschikbaar maar worden kunstmatig door de echte wereldleiders schaars gehouden, niet om de lokale bevolking een beter leven te bezorgen door hen een degelijk loon te geven en dito levensstandaard. Nee, het geld wordt versluist naar het land aan de Middellandse Zee en vervolgens koop dit land wapens aan om anders-gelovigen aan te vallen.

De gehele “groene” industrie is gebaseerd op een leugen. Zonnepanelen bevatten radio-actief materiaal. Dit betekent op korte termijn (want de zonnepanelen van de eerste generatie bereiken hun vervaldatum) dat vele zonnepanelen ontmanteld moeten worden. Dit radio-actief materiaal moet ergens gedumpt worden. Vermoedelijk zullen deze panelen ontmanteld worden door slaven in Afrika en Azië. Mensen, die hun leven op het spel zetten om te kunnen overleven. Maar de economie “draait”, zeg het anders: het doet de kassa rinkelen bij de echte wereldleiders. Ook de lokale Belgische overheid pikt een graantje mee. Het staat in de sterren geschreven, wanneer de zonnepanelen teruggebracht worden naar het containerpark of de vakman de panelen van het dak haalt zal er een recyclagebijdrage aangerekend worden. Maar die bijdrage zal nooit in Afrika of Azië geraken.Die bijdrage blijft plakken bij de intercommunales en Antwerpse container tycoon, verzamelaar van gesubsidieerde Vlaamse Meesters, die de panelen naar Afrika of Azië brengt. Deze tycoon is weerom NIET toevallig lid, als aangetrouwde, van de grote familie wereldleiders.

Vervolgens heeft men dan in Davos beslist om iets ‘nieuws’ uit te vinden om de zogenaamde opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Ja, want u weet in de vroegere Ijstijden smolt het ijs ook al door de vele auto’s waarmee de dinosaurussen en Fredje rondreden (Yabba, Dabba, Doo, Fredje). De batterij was opnieuw uitgevonden. Iedereen moet maar elektrisch rijden, auto, fiets, step, alles moet plots elektrisch zijn. Heeft ooit iemand de vraag gesteld waarom men nu plots elektrisch met de fiets moet rijden? Contradictio in terminus. In tijden van het hoax virus moet men bewegen (dus fietsen mag), maar blijkbaar is dan fietsen met een batterij gezonder dan Jan Spier-getrapte fietsen.

Gevolg: weerom in Afrika en Zuid-Amerika legt men tropische wouden plat om de nodige grondstoffen te delven om die batterijen te maken. En wie maakt die batterijen? Juist een lid van de familie, Elon Musk. Weet u nog: TOEVAL bestaat niet voor een hoogbegaafde.

Wist u dat in Nederland honderden windmolens worden neergepoot in de polders (beschermd natuurgebied) om zogenaamde “groene” stroom op te wekken voor ……juist weerom een lid van de familie Bill Gates. Nota bene die via duizenden servers in de loodsen in het beschermde gebied (Nederlandse polders – Noord Holland) onze privacy screent. Vele gezinnen in de Nederlanse polders zien hierdoor GEEN groene stroom in een woning verschijnen. Om het verhaal nog schrijnender te maken, deze servers dienen o.a. om het koopgedrag van de bewoners van de Nederlandse polder te screenen en vervolgens te beïnvloeden om zo hun koopgedrag richting Amazon te duwen. Slim bekeken door de ‘familie’ (Jeff Bezos).

Even terugkomen op de batterij….ik heb nog nooit iemand horen zeggen in onze “objectieve” pers of van onze groene jongens en meisjes dat wij tegen batterijen zijn omdat dit zwaar milieubelastend is.

Nog een recent voorbeeld: Ineos (vele leden van de familie) krijgt een vergunning om in de Antwerpse haven een milieu vervuilende fabriek neer te poten. 59 ha bos verdwijnen en de fabriek gaat plastiek produceren. Dan maar taksen heffen op de plastiekzakken. M.a.w. Ineos zorgt ervoor dat de staat inkomsten genereert. Dit noemt een wederdienst. Mevr Demir (lid van de partij van de witte konijnen, weet je nog) heeft wel een tegenprestatie gevraagd. Ineos moet 10 ha bos planten. Tegenprestatie 59 ha tgv 10 ha. Opnieuw als hoogbegaafde kan ik dit niet begrijpen. Ach ja de mediocre zal er niet wakker van liggen.

En zo bewijzen wij de domheid van de mediocre. Het zijn die mensen die hoogbegaafden als complotdenkers neerzetten bij de andere mediocre en idioten in deze wereld.

Het zijn ook deze groene mensen die menen te moeten zeggen dat vakmensen hun zogenaamde vervuilende bestelwagens aan de kant moeten laten staan, maar hun eigen vervuilende wagen of deze van hun werkgever (gratis) gebruiken om zinloze plezieruitstappen te maken.

Wie is er dan geloofwaardig? De hoogbegaafde of de egoïst. Als hoogbegaafde ben ik een overtuigde, praktiserende en bewuste natuurliefhebber. Ik probeer op mijn manier enige consequentie te brengen in mijn levenswijze. Ik kan niet in alles milieubewust zijn. Maar ik probeer er zo goed mogelijk naar te leven. Maar bovenal ik roep dit zeker niet uit dat ik milieubewust ben, want in strikte zin ben ik dit niet.

Ook deze analyse heb ik al lang gemaakt. De wetenschap zal de natuur NOOIT kunnen temmen. Wetenschappers denken de natuur te begrijpen. Nee, de wetenschappers begrijpen de natuur helemaal niet. Zij stellen dat zij de natuur begrijpen, maar dit is niet zo.

Greetings van de auteur
Carl

 

 

 

 

STUUR EEN BERICHT

© 2020 Vrancken Consulting